top_panel_right
logo
h3
h3_2

Карта Поляка - Карта постійного проживання у Польщі

1. Розшук в архівах України та Польщі документів підтверджуючих приналежність до польского народу абож право на постійне місце проживання у Польщі. (Ухвала з дня 7 вересня 2007 р. про Карту Поляка, Aрт. 2. п.3 « ...особа доведе, що має польску національність або має польске громадянство, або що найменше – один з її батьків чи дідів, абож двоє прадідів були польскої національності чи володіли польским громадянством...»);

2. Виконання витягів з архівних документів, їх переклад та нотарівальне засвідчення;

3. Підготовка комплекту документів та консультаціїна розмова перед кваліфікаційною розмовою з Консулом Польскої Республіки, абож з предстваником Відділу Іноземців Областної Ради Народних Депутатів Польскої Республіки;

4. Представлення інтересів українських громадян перед державними органами від котрих залежить надання особі свідоцтва на право на постійного місця проживання у Польщі, абож про приналежність до польского народу.

Карта Поляка - Карта постіного проживання у Польщі
karta_polaka_wzor_cr22