top_panel_right
logo
h3
h3_2
grafika_main_1

Indywidualne (personalne) konsultację biznesowe;
Konsultację biznesowe w płaszczyźnie prawnej;
Ocena ryzyka inwestycyjnego;
Organizacja udziału w Handlowo-Przemysłowych Imprezach;

Organizacja (od zera) i rozpoczęcie działalności przedstawicielstw, Sp.z o.o.,
kompletowanie minimum kadrowego i jego wyszkolenie, otrzymanie niezbędnych zezwoleń, licencji oraz atestacja towarów i usług

Kontrola administracyjna rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwa, oraz jego analiza ekonomiczna (audyt);
Konsultację w dziedzinie celnego i licencyjnego regulowania rynków Ukrainy i Polski;

Budżetowanie;

bottom_panel

Celno-logistyczne wsparcie praktyczne;

EM Blue Business Consulting 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone