top_panel_right
logo
h3
h3_2

Onze belangrijkste activiteiten:

grafika_main_1

Individuele (persoonlijke) business consulting;
Business consulting, juridisch kader (juridisch);
Beoordeling van het beleggingsrisico en budgettering;
Het organiseren van deelname aan beurzen;
Organisatie (vanuit het niets) en het begin van de werking van de representatieve kantoren, LLC, de selectie van het minimum van personeel en opleiding, het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen, licenties, certificering van goederen en diensten;
Administratieve begeleiding van het begin van de activiteit van de onderneming;
Economische analyse van de activiteit (controle);
Advies inzake douane regelgeving en vergunningverlening;

bottom_panel

Praktische douane en logistieke ondersteuning.

EM Blue Business Consulting-2013 Alle rechten voorbehouden